KAMP YERİ SEÇİMİ VE KURULMASI

Kamp yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. İçme suyuna yakın olmalıdır.
 2. Bölgenin 2/3’ sine hakim konumda olmalıdır.
 3. Araç ya da yaya yoluna yakın olmalıdır.
 4. Sel tehlikesine karşı kuru da olsalar, dere yataklarına kurulmamalıdır.
 5. Taş düşmesine karşı kaya diplerine kurulmamalıdır.
 6. Yıldırım tehlikesine karşı, tek ağaç altına, sırtlara, sivri kaya diplerine, mağaralarda duvara yakın konumda kurulmamalıdır.
 7. Çok rüzgar alan yerlere kurulmamalıdır.
 8. Kışın çığ tehlikesi bulunan yerlere kurulmamalıdır.

Çadır kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Çadırın kurulacağı alan temizlenmelidir. Çadırın tabanını delebilecek sivri uçlu nesneler çıkarılmalıdır.
 2. Çadırın kapısı, dağ ve vadi rüzgarlarından etkilenmeyecek yöne bakmalıdır.
 3. Rüzgar varsa, çadır yere serildikten sonra rüzgar yönündeki köşelerden yere çivilerle sabitlenmelidir. Rüzgar çok kuvvetliyse, çadırın rüzgar altı tarafındaki kapısından içeriye  sırt çantası konulduktan sonra kapı kapatılır ve çadırın sabitlenmesine devam edilir.
 4. Çadır, sabitleme köşeleri gerdirildikten sonra (çadırın içinde kırışıklık olmamalıdır) sabitleme çivileriyle yere sabitlenmelidir.
 5. İyi gerdirilmiş bir çadırda, dış tente iç tenteye temas etmemelidir.
 6. Yazın yüksek rakımlı dağlarda olanak varsa çadırın etrafı taş duvarlarla çevrilmelidir.
 7. Çadırın sabitleme ipleri toprağa girmiyorsa taşlara bağlanmalıdır.

Çadırın iç düzeni

Bazı çadırlarda bir, bazı çadırlarda iki bagaj vardır. Çadırların iç düzeni bagaj durumuna ve kullanıcı sayısına göre değişmektedir.

 1. Malzemeler, iç tenteyle dış tenteyi birbirine yapıştırmamalıdır.
 2. Her malzemenin belirli bir yeri olmalıdır.
 3. İstenilen her malzeme her koşulda bulunabilmelidir.
 4. Yiyecekler belirli bir bölümde kapalı çanta ya da torbaların içinde olmalıdır. Yiyecekler sıcakta uyku tulumunun altında korunabilirler.
 5. Kıyafetler düzenli olarak çadırın bir köşesinde toplanmalıdır. Kıyafetler yastık olarak kullanılabilir.
 6. Ayakkabılar ve sırt çantaları battal boy poşetlerin içinde ağızları kapalı olarak bagaj bölümüne konulabilir.
 7. Teknik malzemeler çadırın dışında uygun bir yerde tutulabilir.
 8. Çadırdan uzaklaşıldığında çadırın kapıları mutlaka kapatılmalıdır.
 9. Çadırın içi yeterince havalandırılmalıdır. Aksi taktirde buharlaşma tentede suya dönüşerek ıslanmaya neden olacaktır. Özellikle ocak yakarken ve uykuda iken, ne kadar soğuk olursa olsun havalandırma yeterince açık olmalıdır.
 10. İki kişinin kaldığı bir çadırda, matlar ortada birleştirilir. Kenarlara malzemeler yerleştirilir. Dışarıda yakılamadığı hallerde ocak çadırın ortasında ve ısı yalıtımı sağlayan bir altlıkla yakılabilir. 

Kışın Kamp Yerinin Hazırlanması

 • Çadırın kaplayacağı alan saptanır.
 • Zemin ayakla ya da kürekle ezilerek sert ve düzgün duruma getirilir.
 • Üstte ezilmeyen toz kar varsa kürekle atılarak alttaki sert kar tabakasına ulaşılmalıdır. Zemin, sert ve düzgün duruma getirilmeden çadır kurulduğunda, çadırın tabanı dağcıların ağırlığına ve hareketlerine bağlı olarak çökmeler yapacağından çadır sağlam duruşunu yitirecektir.
 • Kar duvarı yapılacak ise bu, tentenin zemindeki sabitleme noktalarından en az 25-30 cm uzakta olmalıdır.
 • Kar duvarının özellikle alt sıralarının sağlam, düzgün ve büyük bloklardan olmasına dikkat etmelidir.