YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ

Dağlarda yapılan yürüyüş ve tırmanışlar, patika, yolu olmayan arazi, kayalık arazi, çarşak, karlı ve buzlu zeminlerde olabilmektedir. Bu kendine özgü koşullara bağlı olarak uyulması gereken birtakım kurallar vardır.

Yürüyüşler, tek başına ya da bir ekip olarak yapılabilmektedir. İdeal bir yürüyüş ekibi en fazla on kişiden oluşmalıdır. Daha çok sayıda kişi varsa, ekip sayısını arttırmak daha doğru olur. Her ekipte bir ekip başı ve ekip sonu bulunmalıdır. Ekip belirlenirken sporcuların kondüsyon durumları, fiziksel özellikleri ve yaşları göz önüne alınmalıdır.

Lider

Yürüyüş ekibine liderlik eden kişidir. Bu kişinin bilgili, becerili ve deneyimli olması gerekir. Tüm kararları alır ve uygular. Liderin her zaman ekibin en önünde yürüme zorunluluğu yoktur. 

Liderin bilmesi ve kontrol etmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Yürüyüş rotasının seçimi ve detaylandırılması
  • Ekipteki sporcu sayısının bilinmesi
  • Yürüyüşün süresi
  • Alınması gereken malzemeler ( giysi, yiyecek ve teknik malzemeler )
  • İlk yardım bilgisi ve ilk yardım seti
  • Pusula, altimetre, GPS okuma bilgisi
  • Hava raporunun alınması
  • İnsan psikolojisi
  • Dağ hastalıklarının bilinmesi

Öncü

Yürüyüş ekibinin en önünde yürüyen kişidir.

Artçı

Liderin yardımcısıdır. Ekibin en sonunda yer alır. Yürüyüşçüleri izler, davranışlarını kontrol eder, gerektiğinde uyarır.

Yürüyüş temposu ve hızı

Ekipler sporcularının kondüsyon durumlarına göre tempolarını ayarlamalıdırlar. Tempo çok yavaş ya da çok hızlı olmamalıdır. Yürüyüş tek sıra halinde yapılmalıdır.

Yürüyüş süresi ve mola

Yürüyüş süresi ekibin durumuna bağlı olarak ayarlanır. Molalar 5-6 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Aksi halde vücut soğur ve tekrar ısıtılması için gereksiz yere enerji tüketilmiş olur.

Yürüyüş teknikleri

Düz yürüyüş   : Yol gibi düz zeminlerde yapılan yürüyüştür.

Zik-zak           : Bir yamaç çıkılacağı zaman ekibin daha az enerji harcayarak tırmanması amacıyla ‘S’   ler çizmesidir. İnişlerde de kullanılır.

Dik tırmanış   : Yamaç tırmanışlarında yolu kısaltmak amacıyla daha fazla enerji harcayarak yapılan yürüyüştür.

İniş                 : Zik-zak ya da dik olarak yapılabilir. Ayak tabanı zemine tam olarak basmalı ve yük tabanlara aktarılmalıdır.

Yan kesme      : Yamaca yan, vadi tabanına paralel olarak yapılan yürüyüştür. Bu yürüyüşte, vadi tabanındaki ayağın içine, yamaç tarafındaki ayağın ise içine basılmalıdır.

Yürüyüş ve tırmanış süresince taş düşmeleri meydana gelebilir. Taşı düşüren ya da ilk gören “ Taş “ diye bağırarak ekibini uyarmalıdır. Taş yere çarpmanın etkisiyle yerdeki diğer taşları da sürükleyebilir. Taş düşerken dağcı hemen kaçmamalıdır. Taşın hareketini izlemeli ve son harekette sağa, sola ya da uygun bir kaya kovuğu varsa içine girerek taşın çarpmasından kurtulmalıdır.